بولدوزر SD5K

  • Hydro-static Bulldozer SD5K

    بولدوزر هیدرو استاتیک SD5K

    SD5K بولدوزر کل هیدرولیک از نوع پیست با سیستم تعلیق نیمه سفت و سخت ، ردیف کنترل الکترونیکی Ⅲ ، سیستم هیدرواستاتیک کنترل الکترونیکی دو مدار ، سیستم کنترل الکتریکی بار بسته ارسال کننده سیستم هیدرولیک است.