بولدوزر SD6K

  • Hydro-static Bulldozer SD6K

    بولدوزر هیدرو استاتیک SD6K

    بولدوزر SD6K مجهز به موتور تایر II ، پمپ هیدرولیک و موتور ، سه مرحله کاهش سرعت سیاره ، سیستم خنک کننده متمرکز 4 بعدی ، انتقال کنترل نسبت الکتریکی و کنترل هیدرولیکی خلبان است.