بولدوزر TY165-3

  • Normal Structure Bulldozer TY165-3

    بولدوزر ساختار عادی TY165-3

    بولدوزر TY165-3 165 اسب بخار از نوع پیستوزر با موتور مستقیم هیدرولیک ، نیمه سفت و محکم تعلیق و هیدرولیک ، کنترل تیغه هیدرولیک خلبان و فرمان فرمان و ترمز در یک سطح است.