بولدوزر مردابی TS160-3

  • Normal Structure Bulldozer TS160-3

    بولدوزر ساختار عادی TS160-3

    بولدوزر TS160-3 نیمه سفت و سخت معلق ، درایو مستقیم ، کنترل پیلوت است. بولدوزر نوع هیدرولیک کنترل شده با نوع روغن ، کلاچ های اصلی را تقویت می کند ، دائما درگیر می شود ، جفت شیفت آستین ، دو میله مکانیکی عمل می کند.