قطعات ریخته گری

  • Introduction of Casting Parts Business Development

    معرفی توسعه مشاغل قطعات ریخته گری

    دارای گواهینامه بین المللی کیفیت ISO9001 ، دارای سیستم مدیریت کیفیت عالی مطابق با استاندارد ISO9001 برای مدیریت کیفیت ، دارای مدیر کیفیت تمام وقت ، محصول جدید برنامه اعتبارسنجی فرایند ، فرآیندهای مختلف با دستورالعمل های عملیاتی و بازرسان تمام وقت ، کیفیت فایل ، پرونده کامل ، منطقی و مثر است.